17. DÖNEM SEÇİMLİ OLAĞAN KOGRE

 

         Sayı : 31 /     256                                                                                                        16/07/2021

         Konu: 32. Bölge Muğla Eczacı Odası Seçimli Olağan Genel Kurul                    

      

   Sayın Üyemiz,

 

          6643 sayılı yasa gereği 2021 yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu, 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü saat 13:00’da, oy verme işlemi 29 Ağustos 2021 Pazar günü İ

limiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi Cemal Karamuğla Sokak N:48 adresinde bulunan oda hizmet binasında çoğunluklu olarak yapılacaktır.

   Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, (ASIL) Olağan Seçimli Genel Kurul 04 Eylül 2021 Cumartesi günü saat: 13:00’de, aşağıdaki gündemle,

İlimiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi Cemal Karamuğla Sokak N:48 adresinde bulunan oda hizmet binasında çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak olup, 

Oy verme işlemi ise Genel Kurul’un tamamlanmasını takip eden 05 Eylül  2021 Pazar günü  09:00 ile 17:00 saatleri arasında aynı adreste gerçekleştirilecektir.

          Gereği  bilgilerinize rica olunur.

           Saygılarımla.

                                                                                                               

                                                                                                                       Ecz. Saim KORKMAZ   

                                                                                                                                 Genel Sekreter                                                                                                             

       GÜNDEM

  1. Açılış Yoklama-Saygı Duruşu-İstiklal Marşı
  2. Divan Seçimi (Başkan, Başkan Yardımcısı İki katip)
  3. Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun okunması
  4. Yönetim Kurulu mali raporunun okunması
  5. Denetleme Kurulu raporunun okunması
  6. Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının ibrası
  7. 2021-2022 yılı tahmini bütçe görüşmesi ve onaylanması
  8. Dilek ve Temenniler
  9. Oda organına (Büyük Kongre, Yönetim-Haysiyet-Denetleme Kurulu) seçilecek adayların belirlenmesi
  10. Kapanış

     

ÖNEMLİ NOT:

TBMM’DE 23/02/1995’te kabul edilen 4078 sayılı yasanın 6643 sayılı yasanın 8.maddesi gereği

a)Oda umumi heyetinin her nevi toplantılarına oda üyelerinin katılmaları ve seçimli toplantılarda ayrıca oy kullanmaları zorunludur. Geçerli bir mazereti olmaksızın umumi heyet toplantılarına katılmayanlar

ile seçimli toplantılarda oy kullanmayanlar, yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılırlar,

b) Genel Kurula katılan eczacılarımızın oy kullanabilmeleri için kimlik belgelerini bulundurmaları zorunludur. (Nüfus cüzdanı, Ehliyet, Pasaport) gibi

c) Mazeret belgelerini gönderecek olan eczacıların;

     a- Hasta olanların raporlarının Resmi Kurum doktorunca onaylanması,

     b- Geçerli mazeret dilekçesi gönderecekler, dilekçelerini Genel Kurul yapıldığı tarihte Divan Başkanlığı’na veya Genel Kurul bitiminden itibaren bir hafta içersinde odaya göndermeleri zorunludur.

      c- Odamıza bağlı ilçe eczanelerden nöbetçi olanların çizelgelerini mahallin en yüksek sağlık amirine onaylatılmış olarak göndermeleri zorunludur.

d) Belirtilen süre içersinde mazeret bildirmeyen veya mazereti geçersiz kabul edilenlere belirlenen ceza yine 6643 sayılı yasanın 49.maddesi uyarınca tahsil edilir.


OKUNMA SAYISI : 557