Manuel yazılan işyeri hekimi reçetelerinin eczanelerimizce karşılanması hakkında...
 
 

 

24.01.2013 TARİH, 163-773 SAYILI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI EKİNDE,

5) Manuel reçete yazılacak istisnalar;
a) Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimliklerinde, işyeri hekimliklerinde, verem savaş dispanserlerinde, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezlerinde, 112 acil sağlık hizmeti birimlerinde, üniversitelerin mediko-sosyal birimlerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1., 2., ve 3. basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenen reçeteler,

 

şekilde belirtilmektedir. Bu yüzden Manuel yazılan işyeri hekimi reçetelerinin eczanelerimizce karşılanmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

Hasta mağduriyeti önlemek adına ilgililere duyrulur.

 
 
 
 
Haber okuma sayısı: 2240