2023 yılı ELEKTRONİK VEYA MEKANİK TERAZİ MUAYENESİ

Üyelerimizin dikkatine;
Eczanelerimizde kullanılmakta olan 2 yılda bir yapılan terazilerin muayene ve damgası için 2023 yılı içinde muayene süresi dolan veya dolacak
olan tüm tartı aletlerinin muayenelerinin yapılması gerekmektedir. (muayene tarihi yıl olarak takip edilmektedir.gün ay olarak kıstas etmeyiniz.)
Periyodik muayene için başvuru beyan dönemi her yeni yıl için 1 ocak -28 Şubat tarihleri arasıdır ve başvurularınızı bu tarihler arasında yapmalısınız.
Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği'nin 8. maddesi gereğince, İş yerlerinde kullanılan TARTI ALETLERİNİN periyodik muayeneleri, yetkili
muayene servisleri tarafından yapılmaktadır.
GRAM TAKIMI (KÜTLE SETİ) muayenelerini ise Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılmaktadır.
Odamız tarafından SELMAN KALİBRASYON firmasına yetki verilmiş olup tartı aletlerinin periyodik muayeneleri ilgili firma tarafından yapılacaktır.
*Mekanik terazi kullanıcıları kütle setlerinin muayene ve damgası için TSE ye başvuruda bulunup,terazinin muayene ve damgası için SELMAN
KALİBRASYONA başvuru yapmalıdır.
*Elektronik terazi kullanıcıları terazilerin muayene ve damgası için sadece SELMAN KALİBRASYONA başvuruda bulunmalıdır.
Meslektaşlarımızın, kanun gereği cezai yaptırımlarla ve denetlemelerde problemle karşılaşmamaları için muayene süresi dolan Tartı Aleti Ve Gram
Takımlarının periyodik muayene müracaat işlemlerini süresinde tamamlaması gerekmektedir.

 

GEREKLİ BELGE VE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER İLE İLGİLİ DÖKÜMANLAR EKTEDİR

SORULARINIZ İÇİN :

Selman Kalibrasyon
Şeyh Mah.Ragıpbey Cad Saatçıoğlu Psj.No:10 Menteşe/MUĞLA
0252 213 12 32
0532 593 76 21
selmanelektronik@gmail.com

 

 

 

2023 yılı ELEKTRONİK VEYA MEKANİK TERAZİ MUAYENESİ