Veri Sorumluları Siciline Bildirim İşlemleri Hakkında

Veri Sorumluları Siciline Bildirim İşlemleri hakkında bilgilendirmenin yer aldığı 08/02/2022 tarihli ve 2411 sayılı yazı ektedir.