HAYSİYET DİVANI

  • Ecz. Fikri Devrim MAVİOĞLU BAŞKAN

  • Ecz. Mehmet ZEYBEKOĞLU II. BAŞKAN

  • Ecz. Turgay DUZCU RAPORTÖR
  • Ecz. Mine ÜLKÜ ÜYE

  • Ecz. Tülay KİRİŞÇİ ÜYE